Profil absolventa

Profil absolvujícího člena Gurukuly

Účastí ve spolku Ájurvédská Gurukula získá člen následujcí:

 1. hluboké a komplexní znalosti ájurvédy v klasickém a současném pojetí;
 2. přehled a orientaci v příbuzných védských naukách, jako jsou astrologie, filosofie, architektura a další;
 3. orientaci v sanskrtu, jazyku ájurvédy, vycházející z klasických ájurvédských a jógických textů;
 4. orientaci, osobní a profesní zkušenost s jógou, její filosofií, praxí a spojením s ájurvédou;
 5. praktické zkušenosti a přímý návod, jak tyto zkušenosti aplikovat v osobním a profesním životě;
 6. instrukce pro osobní rozvoj a sebereflexi vycházející z jógických a védských nauk se zaměřením na podporu sattvického přístupu;
 7. dostatek klinických zkušeností jako předpoklad pro úspěšné terapeutické působení.

Tyto znalosti vychází ze zaměření a struktury spolku Ájurvédská Gurukula, která je unikátní nejenom v Evropě, ale i ve světě. Ojedinělost spočívá v harmonickém spojení několika prvků, které jsou samy o sobě výjimečné:

 1. výuka ve stylu gurukula neboli získávání znalostí přímou zkušeností;
 2. rozvoj osobnosti prostřednictvím sebepoznání, reflexe a studia sama sebe, jež vytvářejí předpoklad pro celostního člověka a terapeuta;
 3. výuka vycházející z klasické ájurvédy, zakotvené v původních textech a s kritickým přístupem k současnému pojetí ájurvédy;
 4. spojením všech těchto prvků v tematicky provázaný celek s integrací sanskrtu, jógy a dalších védských nauk.

Členové spolku Ájurvédská Gurukula naplňují záměr spolku vážným zájmem a nasazením. Je možno je charakterizovat následovně:

 • kvalitní,
 • komplexní,
 • integrované,
 • ve stylu gurukula vytvářející přímou zkušenost,
 • se zaměřením na osobní rozvoj,
 • praktické,
 • klinické,
 • duchovní.
Co získám jako člen spolku Ájurvédská Gurukula?

Po skončení prvního roku:

 1. Hlubokou a detailní znalost klíčových konceptů ájurvédy
 2. Orientaci v nejhlavnějších védských disciplinách, vč. astrologie, architektury, historie, filosofie, umění a hudby
 3. Pochopení, co tyto koncepty představují ve svém původním záměru /propojení se sanskrtem, gurukula/
 4. Osobní zkušenost, jak tyto koncepty používat v praxi, s plnou znalostí toho, jak fungují v mém osobním životě a životě nejbližších /gurukula, osobní rozvoj/
 5. Trvalé životní návyky ve všech hlavních oblastech života, tj. denní rutina, sezonní rutina, jógická a duchovní praxe /jóga, gurukula, osobní rozvoj/
Po skončení druhého roku:
 1. Úplnou orientaci a znalost systému a přístupu ájurvédy k fyzickým nerovnováhám, jak je zjišťovat a napravovat /ájurvéda/
 2. Hluboké pochopení těchto přístupů a jejich širší kontext /propojení se sanskrtem/
 3. Klinické dovednosti aplikovatelné na ostatních /ájurvéda, gurukula/
 4. Seznámení s jógou v jejím terapeutickém přístupu /jóga, osobní rozvoj/
 5. Schopnost rozšířit komplexní náhled a zkušenosti se sebou samým na kohokoliv mimo mě /ájurvéda, jóga, gurukula/
Po skončení třetího roku:
 1. Celistvá znalost a zkušenost s aplikací ájurvédského harmonizačního systému /ájurvéda, gurukula/
 2. Klinické umění provádět pančakarmu a zkušenost s praxí ájurvédy v její kolébce, Indii /klinický pobyt v Indii, ájurvéda, gurukula, sanskrt, jóga/
 3. Ájurvédský pohled na jógu /jóga/
 4. Bohaté klinické zkušenosti /gurukula, osobní rozvoj/
 5. Rozvoj sebe jako terapeuta /ájurvéda, gurukula, jóga, osobní rozvoj/

Comments are closed.