Vyučující

Stálý pedagogický sbor

 

MUDr. Martina Zisková, D.Ay., YTT (200)

Martina vystudovala 1. lékařskou fakultu Všeobecného lékařství UK v roce 1989 a pokračovala praxí na neurologické klinice Všeobecné nemocnice UK na Karlově náměstí v CSc. programu zaměřeném na plasticitu mozku. V roce 1990 se poprvé setkala s Maharišiho ájurvédou a získala vzdělání na klinice Dr. Deepaka Chopry v Lancastru, MA, a Fairfieldu, IA, USA. K ájurvédě se vrátila po přestěhování do USA v roce 1993, kdy po dokončení formálního studia na New England Ayurveda Academy v Bostonu, MA, v roce 1998 začala praktikovat ájurvédu a činí tak dodnes. Studium si dále prohloubila na Ayurveda Institute u Dr. Vasanta Lada a dalších zkušených pedagogů v Alburquerque, NM, v letech 2001 a 2003. Do Indie odjela poprvé v roce 2006 na intenzivní klinické studium ájurvédy u Dr. Lela a Prof. Ranade. Jedním z jejích vyučujících byl i Dr. Patil. Od té doby odjíždí do Indie a na ŠríLanku pravidelně pro inspiraci, znalosti a zkušenosti. V roce 2005 se Martina z USA přestěhovala do Nizozemí a stala se součástí Ayurveda Academy v Amsterdamu, kterou vedl Coen van de Croen. Zde působila následujících 7 let, i po přestěhování zpět do Čech v roce 2006. Po téměř 20 letech cesty s ájurvédou zaměřenou na fyzické problémy, hledání jejich příčin a nápravy, kdy Martina měla tu čest pracovat s přibližně 15 000 lidmi po celém světě, mnoha seminářích, učebních programech a působení v různých institucích, nastal čas na změnu. Záměrem Martiny je věnovat se nadále práci s lidmi, nyní hlubším a soustředěnějším způsobem se zaměřením na nitro. Své klinické zkušenosti by ráda předala prostřednictvím školy Ájurvédská gurukula, jíž organizuje jako službu ájurvédské komunitě v Čechách a na Slovensku.

***

 Arti Ghattaora, MD, Masters Ayurveda

Paní doktorka Arti Ghattaora vystudovala moderní medicínu v UK. Vyrostla v Africe, kde se v ní objevila touha poznávat místní léčitelské tradice. Hodně cestovala, a tak například v Číně vystudovala akupunkturu. Následné studium sanskrtu v Indii ji přivedlo k magisterskému titulu v ájurvédě s pokračující osobní instrukcí ájurvédského gurua Raghavana Thirumalapada z Keraly. Dále je učitelkou jógy. Ta ji přivedla k setkání s duchovním guruem Sadhguru Jaggi Vasudevem ve státě Tamil Nadu v Indii, v jehož centru zdraví pracuje posledních 8 let jako dobrovolnice. V současné době je součástí PhD programu v integrované medicíně, který by měla dokončit během příštích 2 let.
Vedle těchto aktivit se účastní vědomého businesu, který dává pracovní příležitost ženám z chudých poměrů a připracuje speciální vonné tyčinky pod firemním jménem Amoha. V posledním roce založila spolu s dalšími spolupracovníky firmu Sansaar UK, která se věnuje fyziologickým a duchovním aspektům lidské tvořivosti.
Dr. Ghattaora bude vyučovat ženské nemoci v terapeutické skupině ájurvédské Gurukuly.

***

Pankaj Patil, BAMS, DYA, DPC, DPCA

Dr. Patil získal BAMS v ájurvédské medicíně na univerzitě v Puně v roce 1998. K jeho specializacím patří pančakarma, preventivní kardiologie v ájurvédě a spojení jógy a ájurvédy (diplomy z roku 2000 a 2011). Od roku 2002 nabízí konzultace a komplexní ájurvédskou péči ve vlastní klinice Atharva Clinic. V roce 2007 založil Global Ayurvedic Academy, jejímž prostřednictvím nabízí kurzy a vzdělávací programy pro studenty z Indie, celého světa a taktéž cestuje, zejména po Evropě, kde spolupracuje zejména s ájurvédskými lázněmi. Takto působí v Rakousku, Polsku, Německu, Francii, na Slovensku a u nás v Čechách. K jeho zkušenostem patří i vedení kurzu ájurvédských masáží v Jižní Koreji v roce 2013. Ve své komunitě se Dr. Patil věnuje obzvlášť geriatrickým pacientům. Pro místní kluby seniorů požádá pravidelně vzdělávací programy, nabízí poradenství zdarma a píše do místních publikací ohledně ájurvédské péče o zdraví. Vedle toho pořádá preventivní kempy pro děti předškolního věku na posílení imunity ájurvédským způsobem. Ve své komunitě je oblíben a vyhledáván pro svoji srdečnost, klinickou zručnost a komunikační schopnosti. Pacienti k němu mají důvěru a rádi se vrací. K České republice má dr. Patil velmi úzký vztah. Jeho manželka pochází z Čech, a tak sem jezdí navštěvovat příbuzné a rodinu. Při té příležitosti se dělí o své zkušenosti nabité v Indii, ověřené letitým působením po Evropě a nyní korunované soustředeným působením v Ájurvédské gurukule.

***

Zdeněk Štipl, sanskrt, Mgr. 2008, Ph.D.

Od r. 2009 působí v Ústavu jižní a centrální Asie Filozofické fakulty UK. Vyučuje sanskrt pro začátečníky i četbu pro pokročilé, dále dějiny Indie, náboženství Indie, sanskrtskou literaturu atd. Ve své odborné práci se zabývá sanskrtskou nábožensko-vyprávěcí literaturou (zejm. hinduistickými puránami), křesťanstvím v Indii (disertační práce na téma Hnutí křesťanských ášramů v Indii) a moderními politickými dějinami Indie. Vyučoval ve Večerní akademii religionistiky, pořádané Husitskou teologickou fakultou UK, přednášky na téma Náboženství v Indii (2012-2015). Dlouhodobě spolupracuje s Českým rozhlasem (Radiožurnál, Rádio Česko, Leonardo, Plus) a Českou televizí (ČT24) – komentáře aktuálních událostí v Indii. Od roku 2007 spolupracuje s CK China Tours jako odborný turistický průvodce pro oblast Indie, Nepálu, Šrí Lanky, Tibetu a Bhútánu. Indii poprvé navštívil v roce 1996, v letech 1997-98 pracoval osm měsíců v Kalkatě jako dobrovolník řádu Matky Terezy (Missionaries of Charity), do Indie každoročně jezdí a celkem v ní strávil přibližně 4,5 roku.

***

PhDr. Miloslava Jebavá, sanskrt

Má ráda přírodu, umění a cizí jazyky, které nakonec převážily. Vystudovala angličtinu a psychologii na Filosofické fakultě UK a francouzštinu na Pedagogické fakultě UK. Její profesní dráha – to je výuka cizích jazyků, které se věnuje už víc než třicet let, a to na střední a vysoké škole a v soukromých a podnikových kurzech. Ovšem vždycky ji lákaly jazyky „exotické“, ale k těm nebylo tak snadné se dostat. Až v roce 2003 se jí naskytla možnost chodit na soukromé lekce sanskrtu a po určité době už začala „experimentovat“ a sestavovat vlastní cvičení a vymýšlet adekvátní metodické postupy výuky. Nicméně se sanskrtem to bylo zajímavější ale i komplikovanější, protože je gramaticky mnohem složitější než jsou současné jazyky evropské a dokonce má některé gramatické nebo jazykové tvary, které v současných evropských jazycích prostě neexistují.

V roce 2010 začala učit sanskrt v kurzech pořádaných Městskou částí Praha 7 a učí je dodnes. Sanskrt ji dovedl až k zájmu o religionistiku a tak tři roky navštěvovala v Brně přednášky pořádané katedrou religionistiky na Masarykově univerzitě, včetně semináře sanskrtu.

O studium sanskrtu mají zájem hlavně ti, kteří cvičí jógu, zajímají se o Indii, o indickou filosofii a kulturu. Proto jakmile se její studenti naučí trochu číst písmo dévanágarí a časování sloves, snaží se je učit, jak zvládnout překlady svatých indických textů. Aby jim původní myšlenky svatých textů přiblížila, gramaticky i volbou pro ně známých slov, zjednoduší veršík z nějaké upanišady nebo z Bhagavadgíty a společně ho překládájí. S pokročilými studenty v soukromém kurzu však už překládájí i texty originální, neupravené.

Upanišady jsou pro ni nejvyšší meta, nedostižný cíl, ze kterého lze čerpat sílu i moudrost. A kdo u sanskrtu pár let vytrvá, může sám tuto sílu a moudrost čerpat přímo ze sanskrtského originálu, protože žádné překlady se originálu nemohou nikdy vyrovnat.

***

Lucie Königová, jóga

Studuje, praktikuje a učí jógu a jógovou terapii v tradici Šrí T. Krišnamačariji. Původně vystudovala překladatelství a tlumočnictví (angličtina) a politologii a mezinárodní vztahy na FF UK. Józe se věnuje od roku 1998 a lekce vede 11 let. Jako lektorka jógy a jógové terapie vyučuje na lekcích i individuálních konzultacích v pražských studiích Akasha, Yogame a Jógovna.  Vedle toho vede semináře po celé republice. Je také součástí učitelského týmu výcviku jógových lektorů studia Akasha (v akreditaci), spoluvytváří osnovy 800hodinového výcviku jógové terapie Svastha Yoga & Ayurveda a mentoruje několik mladých jógových učitelů z ČR a zahraničí. Měla možnost, štěstí a čest učit se po celém světě u řady inspirativních jógových učitelů, jimž vděčí za mnohé – zejména Marcele Mikešové, Shivě Rhea, Paddy McGrath, Susi Hately, Godfreymu Devereuxovi a Olivii Crooks. Jejími hlavními učiteli jsou členové rodiny Mohanových, poslední přímí žáci legendárního Krišnamačariji –  Angarai Ganesha, Indra a Ganesh Mohanovi. Vedle jógy se věnuje studiu ájurvédy, vývojové kineziologie, spirální dynamiky, fyzioterapie, Feldenkreisovy metody, přirozeného pohybu a tance, kterými obohacuje svou praxi i práci se studenty. Zaměřuje se především na individuální práci se studenty, na míru šité sestavy a citlivé provázení studentů na jejich vlastní jógové cestě. Soustředí se na pěstování vnímavosti studentů k sobě samotným skrze jógovou praxi. Díky dobrému somatickému cítění a bohatým zkušenostem s terapeutickým pohybem pracuje s lidmi na jejich postupném uzdravování a cestě k rovnováze, a to nejen na úrovni fyzické.

***

Martina Procházková, jóga

K józe se dostala pozorováním svého táty, který každé ráno stál a pořád stojí na hlavě 🙂 Od šestnácti psala pro slovenský deník SME, později studovala žurnalistiku a anglickou literaturu a několik let tak strávila v Londýně (UK). V roce 2011 založila Prague Spirit Festival, první mezinárodní festival jógy v Čechách. Od roku 2015 vydává Spirit Life Magazine, časopis věnován jógové komunitě. Marti vede pravidelné lekce jak veřejné, tak soukromé v Praze od roku 2009. Je certifikovanou lektorkou Jivamukti jógy 800 + hours. Ráda cestuje a sdílí své pochopení jógové cesty na jógových seminářích. Metodu Jivamukti jógy vytvořili Sharon Gannon a David Life jako cestu k osvícení prostřednictvím soucitu se všemi bytostmi. Učení Jivamukti jógy stojí na pěti principech: ahimsa (nenásilí), náda jóga (pěstování slyšícího těla a mysli prostřednictvím hlubokého naslouchání), bhakti jóga (jóga oddanosti), meditace a studium tradičních spisů. V průběhu lekce se praktikuje pohyb (asány) ve spojení s dechem (pránajáma). Součástí lekce je koncentrace (dharana) s aspirací přechodu do meditace (dhayana), zpívají se mantry a začátek lekce patří spirituálnímu hovoru, tedy sondy do pravidelného tématu měsíce. Linie Jivamukti jógy zdůrazňuje, že cílem jógy je samádhí. K tomu jejich zakladatele vedli tři hlavní guruové: Šri K. Pattabhi Jois, Šrí Brahmananda Sarasvati ( Ramamurti S. Mishra, M.D.) a Svámi Nirmalananda. „Pravidelným praktikováním se tělo zbavuje lenosti. Buduje se odolnost jak psychická, tak fyzická vůči kléšám. Odbourává se tak přesila našich tendencí, hra mysli a smyslů, a my se tak začneme rozpomínat na dávno zapomenutý svět přirozenosti. Svět zvířat, bohyň a tvarů… na ten harmonický stav, kdy jsme všichni byli spojeni a propojeni. Jóga je pro mne poezie a láska na celý život. Je to moje osobní lotosová revoluce.“
Více info na www.yogamarti.cz, www.facebook.com/YogaMarti/

***

Lenka Robinson, jóga

Jóga je životní láska. Do oka si padly hned. První pohledy byly směrem k meditačním praktikám, ke střípkům jógové filosofie, její sestře ájurvédě. Až postupně při pobytu v USA, kde Lenka měla k dispozici mnoho knih, DVD, kurzů, seminářů, studií, moudrosti a laskavosti učitelů, se láska prohlubovala a nacházela pravidelnost, kterou potřebuje k určitému vývoji, košatosti, plnosti. To už se k nám přidaly zamilováníhodné jógové pozice a jejich plynutí. V USA, Indii a Evropě absolvovala učitelské kurzy v rámci tradice Šivananda jógy a metody dynamické jógy dle Godfrey Deveroux. Intenzivní kurzy v ašrámech Šivananda jógy v ní vybudovaly pevné základy, na kterých se dobře stojí a ještě lépe staví. Probudily vášeň a chuť ponořit se do větších hloubek jógy. A za to je Lenka moc ráda. Díky patří tolika báječným učitelům, kteří jí doprovází a podporují. Vděčná je hlavně jasnosti a čistotě Donny Farhi, zenové moudrosti a hloubce, geniálnímu vyjadřování a osvícené obyčejnosti Godfreyho Deverouxe, moudré, zdánlivé prostotě a srdečnosti vietnamského zenového mnicha Thich Nhat Hanha a budhistické mnišce Pemě Chodron. A samozřejmě vám všem, kterým děkuje za podporu, ochotu naslouchat, praktikovat a kuráž být v józe, dharmě našich běžných každodenních zázracích, hlavně mimo podložku.

***

Hostující pedagogický sbor

Jiří Hájek, jóga

Studiem a profesí elektrotechnik, věnoval se  silnoproudé elektrotechnice a energetice. Od roku 2007, po oficielním nabytí statutu seniora, se věnuje jen józe a všemu, co s ní souvisí. Cesta s jógou začala v roce 1967.  Zájem měl nejen o fyzická cvičení jógy, ale i o celou její filozofii, která ho velmi oslovila.  Šel převážně cestou rádža a džňána jógy, které ideálně vyvažovaly technicky zaměřenou profesi elektrotechnika. První certifikát cvičitele jógy získal v roce 1975. Dalšími průvodci na cestě jógy byli indičtí jogíni Suren Goyal a Paramhans Swámí Maheswarananda. Později se seznámil s džnánajógínem a mystikem Dr. Eduardem Tomášem, který se stal jeho největším učitelem-guruem. V roce 1991 se Ing. Hájek stal členem Unie jógy, začleněné v ČASPV a v roce 1993 získal oprávnění cvičitele jógy II. třídy. V roce 1999 byl jmenován cvičitelem jógy I. třídy a ACI (Akademie cvičitelů a instruktorů) ho jmenovala lektorem jógy, s oprávněním vyučovat jógu v systému vzdělávání ČASPV. Po celou tu dobu, tj. již 40 let, pořádá pravidelná týdenní cvičení a jedenkrát ročně i víkendové semináře, za účasti význačných jógových kapacit. V době dovolených pořádá týdenní letní pobyty s jógou v tuzemsku i v zahraničí. Jako lektor jógy provádí školení učitelů jógy nižších stupňů.

***

Petr Budil, vastu

Petr Budil  je autorizovaným architektem, držitelem architektonické licence ve státě Arizona, USA (AIA) a architektonické autorizace v České Republice (ČKA). Studoval v letech 1994–1997 na Fakultě Architektury, ČVUT, a v letech 1997–2000 na Akademii výtvarných umění, školu architektury u profesora Emila Přikryla. Studium ukončil v roce 2000 získáním magisterského titulu.

Mezi lety 2003 až 2009 žil trvale v USA, kde realizoval řadu projektů metodou design-build, osvojoval si místní stavební postupy a technologie, pracoval jako výtvarník a architekt. Od roku 2004 do roku 2008 byl zaměstnán jako architekt ve společnosti RRM Design Group. Od roku 2009 žije se svou rodinou v České Republice. V současné době navrhuje a realizuje se svým studiem Vastu SPACE různé typy projektů jak v Severní Americe, tak i v Evropě.

Petr Budil se specializuje na vastu, indickou nauku o stavění harmonických obytných objektů. Studiem, výzkumem a aplikací indického vastu se zabývá od roku 2006. Mezi realizace patří např. residence pro Šrí AnandiMa and Dileepji Pathak ve spolupráci s Panditem Pravinji Jani a další obytné objekty v Kalifornii, USA, úpravy interiérů, objekty škol, výuková centra a další.

Více informací o jeho práci najdete na Vastu SPACE, http://vastuspace.cz/. O projektu Hanuman TODAY na http://www.hanuman.today/

***

Barbora Morávková, ájurvéda, jóga

Barbora Morávková strávila 17 let v Kalifornii, tři roky v Německu a od roku 2012 žije v České Republice. Nabízí ájurvédské workshopy, ájurvédskou jógu, ájurvédské konzultace a detoxikační pobyty.

Barbora nejprve vystudovala business na UC Berkeley v Kalifornii a pak byla 4 roky součástí úžasné neziskovky Yosemite National Institutes (YNI), kde pracovala jako New Ventures Manager. Ve YNI se ještě více prohloubila její láska a úcta k přírodě, tak nebylo náhodou, že v roce 1999 objevila knížku Deepaka Chopry Perfektní Zdraví, která ji přivedla k ájurvédě. Hned, jak vzala knížku do ruky věděla, že toto je její životní cesta, jen nevěděla, že se jmenuje ájurvéda.

Barbora je klinická ájurvédská specialistka (CAS) a v roce 2002 dokončila dvouleté studium na California College of Ayurveda. Hned po škole se vydala na dvouměsíční stáž do kliniky pančakarmy k Dr. Suchetě Godbole v Puně, Indii. Její praxe je také velmi ovlivněna Dr. Vasantem Ladem, se kterým se v roce 2008 účastnila gurukula programu v Pune, Indii. Dr. Lad je pro Báru srdeční záležitost, protože když byla v Indii poprvé, tak se „náhodou“ ocitla před jeho domem, aniž by věděla, že v Puně bydlí.  Účastnila se tak pár dní jeho gurukula programu v roce 2002 a pak se za 6 let rozhodla přijet na celý program.  Její zaměření je pančakarma, ájurvédský detoxikační systém. K dalším jejím učitelům patří John Douillard, Robert a Melanie Sachs, Prashanti a Jaisri Lambert. V listopadu 2013 se jí narodila úžasná dcera Denali, která je jejím největší učitelkou.

Od 2003-2008 měla Barbora soukromou praxi Ayurveda Living www.ayurvedaliving.com v Kalifornii, nejprve v Oaklandu a pak v San Jose. V San Jose měla také malou kliniku pančakarmy, kde klienti absolvovali tento úžasný proces detoxikace, který obsahuje ájurvédské procedury, životosprávu, jógu, meditaci a pránajámu. Více informací o ájurvédě a Barboře najdete na barbora.uzdravi.cz a www.ayurveda-holistic-medicine.com

***

Barbora Hu, jóga

Barbora Hu vystudovala indologii a kulturologii na Filosofické fakultě UK, původně se věnovala modernímu a postmodernímu indickému malířství a proměně jeho jazyka v čase, kulturní publicistice.

Jógové filosofii a praxi se v různých formách a aspektech věnuje přes třináct let. Dá se říci, že jí v mládí jóga zachránila život. Jógu a jóga terapii studovala převážně v Indii a ČR u různých učitelů. Vděčná je všem z nich. Supervizorem její praxe je Dr. Ómánand z Pramanand Institute of Yoga Sciences and Research (Indie).

Lekce jógy, tematické kurzy a semináře Barbora vede od roku 2010. Založila a pět let vedla pražské studio Bindu, které na prahu roku 2017 pustila, a nyní pokračuje v nezávislé lektorské činnosti v komorním prostoru na Praze 5. Zde se věnuje převážně praxi čakra jógy, individuálním lekcím, jóga terapii a hypnóze dle M. H. Ericksona.

Je autorkou dvou knih – Teorie čakra jógy: cesta od podmíněnosti k potenciálu (Fontána, 2016) a Jógátky – příběhy na motivy jógové filosofie (Fragment, 2016), v přípravě je i kniha třetí. Barbora se věnuje publicistice na jógová témata na několika českých portálech a indické platformě Galaxy of Yoga.

Doménou její praxe i zájmu je čakra sádhana, stmelující různé tantricko-jógové koncepty jemné energetiky, s přesahem do psychologie a fyziologie. Barbora se snaží o to, aby její přístup k teorii i praxi, byl zdravě eklektický a zároveň také o to, aby nekorumpoval původní smysl věci.  Věří, že tak může, ve své komplexitě nabídnout člověku z jiného kulturního i časového kontextu užitečná a srozumitelná vodítka k sebezkušenosti, sebepochopení a snad i seberealizaci.

Více informací o Báře naleznete zde: www.barborahu-yoga.cz

***

Deepak Joshi, tanec

Deepak Joshi se narodil a vyrůstal v Indii. Do České republiky přišel v roce 2008 jako stipendijní student Univerzity v Nové Díliji. Tam absolvoval s výborným prospěchem bakalářské studium matematiky, zde vystudoval informatiku na Unicorn College také v rámci bakalářského studia. Toto studium absolvoval v češtině po intenzivní jazykové přípravě v Poděbradech. Jeho rodným jazykem je hindština, mluví plynně anglicky a česky.

Deepak pracuje již  několik let v obchodě Shalamar na Praze 3. Shalamar je největší dovozce a vývozce indicko-pákistánkých potravin v České republice. Kromě práce v obchodě se věnuje organizaci akcí bollywoodské hudby, ať již jako DJ nebo organizátor tématických akcí pro indické delegáty, rozsáhlou indickou komunitu žijící v zahraničí a zájemce o bollywoodskou hudbu a tanec v Praze.

Sám tančí tímto stylem a vede skupinu pod názvem Om Dance Akademie. Západní styl bollywoodského tance je styl podobný hip-hopu se specifickými prvky bollywoodského tance. Dále je součástí mužského tanečního souboru, jež následuje Bhangra. Bhangra je typický styl tance pocházející z Paňdžábu, severní části Indie, a patří k němu styl hudby a tance. Bhangra je Deepakův nejoblíbenější styl tance.

Kontakt: josh_alwayz@yahoo.co.in

***

Monika Ziska, indická hudba

Monika se narodila v USA, ve 12 letech se přestěhovala do Čech. Studovala klasickou hudbu /Státní konzervatoř J. Deyla, obor zpěv/ a od 17 let moderní hudbu v Anglii /Academy of contemporary music, Guilford, UK, bakalářské studium zpěv/, kde již šestým rokem žije. V současné době dokončuje magisterské studium na Univerzitě v Sussexu, obor skládání hudby pro média. Zároveň pracuje jako učitelka klavíru a zpěvu.

Vedle hudby je její celý život ovlivněn indickou kulturou. Mnoho let ji zajímají bollywoodské filmy, jejichž nedílnou součástí je i indická hudba. Vítá proto příležitost, kterou přináší Gurukula, a to seznámit členy a sebe hlouběji s původem, historií a současným stavem klasické indické hudby.

***

Pavan Kanwar, džótiš, védská filosofie

Pavan vystudoval matematiku a business v Londýně, a zároveň se věnuje védským disciplínám, jako je filosofie, džótiš a ájurvéda. Je žákem dr. Davida Frawleyho. V roce 2009 vydal knihu A vedic life, the practical philosophy of nature /Védský život, praktická filosofie přírody/, kde ukazuje propojení základních védských myšlenek napříč všemi disciplínami. V letech 2003 až 2012 žil v Praze, kde měl konzultační praxi a učil. V současné době žije s českou manželkou Marcelou a dvěma dcerami v Aurovillu v Indii, kde učí matematiku na střední škole a zároveň nabízí semináře s védskou tématikou. Gurukula se těší na jeho přínos k porozumění základních myšlenek véd.

***

Ing. Tomáš Ludvík, védská mytologie

Vystudoval VÚT Brno obor telekomunikace a na MU Filozofické fakulty obor religionistika. Přes 20 let se věnuje studiu védské literatury (hlavně Bhágavata purány a Bhagavadgíty) v tradici gaudíja-vaišnavismu. Mezi ostatní zájmy, kromě ájurvédy, které se věnuje od roku 2009, patří védská astrologie. Zajímá se také o vzájemný přesah moderní techniky a východní léčitelské diagnostiky. Žije v Hranicích, kde pracuje jako vývojový technik a současně se věnuje ájurvédskému poradenství a přednáškám z Bhagavadgíty.

***

 Annett Freiheit, ájurvédská masáž

Annett pochází z východního Německa. Usadila se na severu v Brémách, kde má již 15 let ájurvédské centrum specializující se na masáže. Ájurvédské vzdělání získala na Evropské Akademii Ájurvédy v Birsteinu v roce 2003 s certifikací v oboru ájurvédská wellness. Ve stejné instituci získala nadále certifikát ájurvédský terapeut v roce 2012. Toto studium obsahovalo i klinické praktikum v oboru gynekologické onkologie v klasické nemocnici. Jednou z jejích specializací je i masáž těhotných žen, dále aromaterapie a meditace.

 

Comments are closed.