Struktura a náplň

Ájurvédský poradce (dvouleté studium se zaměřením na výživu a životní styl)

Tento koncept jsme se rozhodli nabídnout po stávající zkušenosti, jež ukázala, že terapeutické zaměření je příliš náročné a zájem je především o ájurvédu jako systém sebepéče.  Naším cílem je poskytnout komplexní a kvalitní výuku, jež dává nejenom solidní teoretické informace, ale i praktické zkušenosti budoucím členům Gurukuly. Tento program nabízíme jako odpověď na stávající potřebu a to pouze jednou. Začátek je v srpnu 2018 a ukončení v létě 2020.

Výuka bude probíhat v devíti třídenních blocích, v prvním roce 2018/19 v následujícím harmonogramu:

R1/B1    24. – 26. 8. 2018
Ájurvéda v kontextu védského vědění

R1/B2    21. – 23. 9. 2018
Základy ájurvédy

R1/B3    19. – 21. 10. 2018
Dóšy a jejich fungování

R1/B4    16. – 18. 11. 2018
Praktický management dóš

R1/B5    11. – 13. 1. 2019
Prakrti a vikrti

R1/B6    22. – 24. 2. 2019
Přehled hlubší fyziologie

R1/B7    29. – 31. 3. 2019
Trávení dle ájurvédy

R1/B8   19. – 21. 4. 2019
Ájurvédský životní styl

R1/89    10. – 12. 5. 2019
Role mysli ve fungování těla

Témata pro rok 2019/2020

R2/B1                   Ájurvédská výživa
R2/B2                   Farmakologie potravin
R2/B3                   Ájurvédské vaření
R2/B4                   Koření
R2/B5                   Základní byliny
R2/B6                   Očista dle ájurvédy
R2/B7                   Použití koření a bylin jako léků
R2/B8                   Časté problémy a jejich řešení
R2/B9                   Ájurvédská psychologie

Každý třídenní blok začíná v pátek v 9 hodin ráno a pokračuje do neděle 14 hodin. Pátek předpokládáme výuku cca do 17 hodin, v sobotu od 7 hod. ráno do 17 hod. večer a v neděli od 7 či 8 hod. ráno do 14 hodin.

V rámci bloku se učíme vařit, starat se o sebe, uplatňovat ájurvédské principy v praxi, praktikovat jógu a další dovednosti, jež se systémem ájurvédské sebepéče souvisí. Členům budou zadány vhodné projekty k vypracování, které jim pomůžou prohloubit nově získané znalosti a dovednosti.  Výuka neobsahuje sanskrt a pravidelné testování. Stát se součástí tohoto programu mají možnost všichni zájemci o ájurvédu v rámci péče o sebe a blízké, přednostní právo mají současní členové či stávající uchazeči o členství v Gurukule.

Členský příspěvek za rok členství/výuky v Gurukule činí 45 000,- Kč. K dispozici je splátkový kalendář.

Do tohoto programu je možno přihlásit se základě vyplnění přihlášky a po ústním pohovoru. Dodatečná uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2018. Termín ústního pohovoru – původní 21. 4., dodatečný termín je 26. 5. 2018.

***

Ájurvédský terapeut (tříleté studium)

Obsah studia sestává ze tří hlavních částí:

  1. teoretické a praktické znalosti a dovednosti týkající se ájurvédy, jógy, sanskrtu a dalších příbuzných védských oborů,
  2. přímá zkušenost získaná prostřednictvím systému gurukula,
  3. sebereflexe a osobní rozvoj.

Páteří studia je ájurvéda, a to jak klasická, tak současná. V Indii, kolébce ájurvédy, se studium pojímá klasicky a alopaticky. Trend studia na Západě je směrem k alopatickému pojetí ájurvédy, tedy zaměření na tělo, jeho patologii a jejich konkrétní nápravy. Tyto přístupy se odklánějí od dvou základních stavebních kamenů celého systému, a to je individuální přístup k jednotlivci z hlediska jeho ojedinělosti, nikoliv nemoci, kterou má, a duchovní kořeny příčin vzniklých problémů. Cílem studia v Ájurvédské gurukule je vycházet z autentického pojetí ájurvédy a spojit je se současnými trendy možností kritického přístupu.

Kromě hlubokých teoretických znalostí se zaměříme na získávání praktických zkušeností, jako je například znalost masáží, terapeutických procedur, ájurvédské vaření, praxe, recitace hlavních šlók (veršů stručně a výstižně vyjadřujících ájurvédské znalosti) a manter v sanskrtu a jógová praxe. Šlóky z klasických ájurvédských textů budou vyučovány v systému gurukula, jako i některé praktické a klinické dovednosti. Systém gurukula v původním pojetí a překladu znamená pobýt či žít se svým učitelem a učit se od něj z každodenního soužití. V pojetí a možnostech tohoto studia to přestavuje učení se přímou zkušeností. Vedle těchto dovedností budou studenti vedeni ke studiu sama sebe a reflexi, a to prostřednictvím předmětů, jako je umění kritického myšlení, osobní a společenský kodex a další disciplíny.

Studium představuje více než 200 hodin v učebně s pedagogem a 600 hodin samostudia za rok. Probíhá v devíti třídenních blocích, od pátečního rána do brzkého nedělního odpoledne. Hloubka a rozsah znalostí, které studenti potřebují získat, je možno předat pouze v tomto intenzivním formátu. Jedná se tedy o 27 dní studia pod přímým pedagogickým vedením s 24 výukovými hodinami za jeden třídenní blok. Rozvrh studia je uvedený v části Akademický rok.

První rok studia je zaměřen na hluboké teoretické, praktické a integrované studium základních ájurvédských principů a jejich fungování obecně i osobně pro studující. Celý rok se soustředí na vlastní osobnost budoucího ájurvédského terapeuta.

Druhý rok studia je zaměřený na získávání diagnostických a manuálních dovedností a zkušeností. Tedy poté, co poznáme sami sebe z ájurvédského úhlu pohledu, se začneme zaobírat ostatními.

Třetí a poslední rok studia se zaměřuje na komplexní terapeutické přístupy, jejichž vyvrcholením je hluboce očistný systém pančakarma. Ta proběhne ve formě klinického praktika v Indii, které je pro studenty povinné. Toto praktikum představuje minimum 125 učebních hodin. Praktikum proběhne na pracovišti, které bude mít akreditaci ájurvédské univerzity, a bude tak garantovat, že učební standard, který nabízíme, je srovnatelný či totožný se studiem na indické ájurvédské fakultě. Takto se můžeme nejvíce přiblížit podmínkám studia ájurvédy v Indii. Studenti vedle toho poznají současnou ájurvédskou praxi přímo v její kolébce, a získají tak další zkušenosti, bez nichž jejich terapeutické působení nemůže být úplné.

Výše popsaná struktura studia je srovnatelná s kvalitním studiem v zahraničí. Vycházeli jsme z Rosenbergovy akademie v sousedním Německu či studia ájurvédy v rámci systému Jógy v denním životě ve Vídni v Rakousku. Pokud víme, studium podobného rozsahu, hloubky a komplexnosti není v České republice v současnosti k dispozici.

Pro absolventy plánujeme připravit navazující postgraduální studium, které prohloubí jejich existující znalosti ve vybraných oborech po dobu existence školy.

Studium je v českém jazyce. Pokud bude výuka probíhat v angličtině, překlad do češtiny bude zajištěn. Znalost angličtiny studenta je výhodou, nikoliv podmínkou studia.

Zájemci, kteří z různých důvodů nejsou schopni navštěvovat studium jako celek, budou mít možnost zúčastnit se jednotlivých studijních víkendů, a získat tak přehled o daném tématu. Toto je možné až poté, co naplníme závazek vůči řádným studentům.

Comments are closed.