Časté otázky

Proč zakládáte Ájurvédskou Gurukulu?

V současné době chybí systematická, hluboká a integrovaná výuka ájurvédy a příbuzných disciplín v Čechách a na Slovensku. Odpovídáme tímto na potřebu vytvořit a nabídnout takovouto výuky a zároveň si uvědomujeme, že vytvořit kvalitní systém vyžaduje úsilí mnoha lidí, a to jak pedagogů, organizátorů a zájemců o něj. Proto jsme se rozhodli založit spolek Ájurvédská Gurukula. Naším záměrem je vychovat kvalitní absolventy s komplexní terapeutickou erudicí. Podrobnosti jsou uvedeny v části Záměr.

Jaká je délka trvání?

Předpokládáme, že členství ve spolku Ájurvédská Gurukula bude po dobu tří let. Každý rok představuje 200 hodin s pedagogem a 600 hodin samostudia. Součástí členství v Gurukule je klinický pobyt v Indii třetí rok, který je povinný. Výuka se uskuteční v intezivním formátu devíti třídenních bloků (pátek až neděle), plus závěrečné zkoušky každý rok. Jsme přesvědčeni, že není možné nabídnout kvalitní výuku v kratším či méně intenzivním rámci. Pro člena Gurukuly to bude představovat časové nároky, kterým musí přizpůsobit svůj pracovní a osobní život, a tím potvrdit vážnost svého zájmu.

Proč bude Gurukula existovat pouze omezenou dobu?

Gurukulu vytváříme z důvodu potřeby, která vznikla. Všichni zúčastnění musí věnovat značnou dávku energie a svých osobních a profesních zdrojů k uskutečnění tohoto záměru. Doufáme, že za dobu pěti let existence Gurukuly bude mít dostatek kvalitních členů, kteří budu schopni šířit vysoký standard v rámci svého dalšího působení. Jakmile se tento záměr naplní, důvod pro existenci Gurukuly zaniká. Předpokládáme i to, že pedagogové se budou chtít posunout či se posunou na osobní a profesní cestě dále, a tím pádem i z jejich úhlu pohledu nebude již důvod pro další existenci Gurukuly.

V čem je rozdíl mezi Ájurvédskou gurukulou a dalšími podobnými uskupeními v Čechách či na Slovensku?

Každá skupina je ojedinělá. Přestože ájurvéda představuje univerzální vědění, jeho pojetí vychází obvykle z osobnosti vyučujícího. Ájurvédská Gurukula, z.s., vychází ze zkušeného týmu Dr. Ziskové a Dr. Patila, jejichž profesionální spolupráce začala v roce 2006. Po několika společně vedených úspěšných seminářích v Čechách a na Slovensku jsme se rozhodli vstoupit do tohoto projektu. Motivace Dr. Ziskové je vytvořit kvalitní integrovanou platformu, jejímž prostřednictvím může předat 20 let klinické praxe a zkušeností. Dr. Patil má za cíl rozšířit svoje pedagogické působení a díky blízkému osobnímu vztahu k Čechám je jeho spoluúčast logická. Jeho působení v Indii a zkušenosti, které tam získal a získává jsou dále obrovskou výhodou pro členy Gurukuly, kteří tak budou mít možnost zažít indickou realitu ájurvédy na vlastní kůži. Další vyučující představují přední osobnosti ve svých oborech, a to jak zkušenostmi, tak i hloubkou a specializací jejich vzdělání. Plánujeme také využít možnosti hostujících vyučujících, aby členové měli co největší přehled. Kromě kvalitního pedagogického sboru bychom ještě zmínili koncept gurukuly jako ojedinělý přístup a dále provázanost studiu ájurvédy, jógy a sanskrtu. Více podrobností najdete v části Struktura a náplň.

Proč jsou členské příspěvky tak vysoké?

Organizace kvalitního systému výuky vyžaduje kvalitní přípravu a provedení. To není možné bez prostředků. Jsme si vědomi finanční náročnosti členství v Gurukule a dále náročnosti samotné výuky. Jsme si také vědomi toho, že oba tyto trendy jsou v přímém rozporu se současným trendem, který představuje volnější formu získávání znalostí o ájurvédě za menší náklady. Z tohoto důvodu uvádíme rozpočet, který je koncipován tak, aby co nejvíce prostředků z členských příspěvků šlo přímo zpět do výuky a organizační náklady byly co nejnižší. Snažili jsme se stanovit výši členských příspěvků, která je reálná pro členy a zároveň umožňuje naplnit záměr nabídnout komplexní kvalitní výuku ájurvédy, jógy a sanskrtu.

Pro koho je vhodné členství v Ájurvédské Gurukule a pro koho nikoliv?

Členství ve spolku je vhodné pro vážné zájemce. Tím je myšleno ty, kdo mají předpoklady časové, organizační, vlastní energetické a finanční, aby mohly členství v Gurukule dát to, co vyžaduje. Gurukula není vhodná pro zájemce o ájurvédu pouze ve smyslu osobního životního stylu, výživy či prostředků pro vylepšení vlastního života. Přestože část výuky je zaměřena na osobní sebevývoj a pochopení svých potřeb z hlediska ájurvédy, cílem je vychovat terapeuticky kompetentní absolvující členy, tedy ty, kdo rozumí problémům druhých a umí s nimi zacházet. V tomto smyslu bychom mohli nazvat výuku profesionální a říci tak, že není vhodná pro zájemce o laické vědomosti. Členství v Gurukule také není vhodné pro ty zájemce, kdo ví, že nejsou schopni splnit předpoklady, ať již časové či jiné, které členství předpokládá. Rádi bychom v rámci výuky – poté, co naplníme přednostně závazky vůči členům – dali možnost zájemcům o jednotlivá témata k účasti na výuce, a to formou návštěvy jednotlivých bloků. Jedinec bude mít možnost navštívit maximálně 3 vybraná témata za rok s tím, že mu bude chybět kontinuita znalostí, kterou představuje systematický pobyt v Gurukule.

Kolik zaplatím, když se rozhodnu zúčastnit pouze jednotlivých bloků?

Cena za blok je 5 000 Kč, pro zájemce z řad důchodců a studentů 3000 Kč.

Bude možné v místě, kde bude probíhat výuka Gurukuly, se i ubytovat?

V datém momentě na tuto otázku nedokážeme odpovědět. Bude to záležet na místě, kde bude Gurukula probíhat a to závisí od počtu členů. V každém případě, jakmile místo výuky bude jasné, oznámíme zároveň možnosti ubytování. Pokud se nebude možné ubytovat v místě, kde bude probíhat výuka, budeme se snažit zprostředkovat či doporučit členům jiné místo, kde se mohou ubytovat.

Výuka poslední rok zahrnuje i výuku v České republice, nebo pouze v Indii?

Výuka se uskuteční převážně v České republice s maximálně 3-týdenním klinickým pobytem v Indii.

Kolik přesně zaplatím poslední rok?

Na tuto otázku zatím neexistuje odpověď. Bude to záležet na mnoha okolnostech, které se nedají předpovědět, například cena letenky, kurz přepočtu indické rupie na korunu, vlastně euro v tomto případě. Jsme si vědomi toho, že tyto výdaje jsou nad rámec členských příspěvků. Budeme se snažit, aby byly co nejmenší, nicméně cesta a pobyt v Indii extra výdaje nad rámec běžných členských příspěvků se určitě vyskytnou.

Neumím anglicky a mám strach, že pobyt v Indii nezvládnu.

Jak  v Čechách, tak v Indii bude zajištěno, aby výuka, která bude probíhat v cizím jazyce, byla zprostředkovaná studentům v českém jazyce. Jinak tato výuka a úsilí do ní vložené ztrácí smysl.

 

Comments are closed.