Výuka

Otevíráme nový koncept:
Dvouletá výuka ájurvédy se zaměřením na výživu a životní styl – poradce
Veškeré info a možnost přihlášení naleznete zde.
Termín uzávěrky přihlášek je 30. 4. 2018!

 

***

Náplň činnosti spolku Ájurvédská Gurukula, z.s.

Hlavní náplní činnosti spolku Ájurvédská Gurukula je výuka členů spolku. Ta sestává ze tří hlavních částí:

  1. teoretické a praktické znalosti a dovednosti týkající se ájurvédy, jógy, sanskrtu a dalších příbuzných védských oborů,
  2. přímá zkušenost získaná prostřednictvím systému gurukula,
  3. sebereflexe a osobní rozvoj.

Páteří integrovaného systému výuky Gurukuly je ájurvéda, a to jak klasická, tak současná. V Indii, kolébce ájurvédy, se studium pojímá klasicky a alopaticky. Trend studia na Západě je směrem k alopatickému pojetí ájurvédy, tedy zaměření na tělo, jeho patologii a jejich konkrétní nápravy. Tyto přístupy se odklánějí od dvou základních stavebních kamenů celého systému, a to je individuální přístup k jednotlivci z hlediska jeho ojedinělosti, nikoliv nemoci, kterou má, a duchovní kořeny příčin vzniklých problémů. Cílem konceptu Ájurvédské gurukuly je vycházet z autentického pojetí ájurvédy a spojit je se současnými trendy pomocí kritického přístupu.

Kromě hlubokých teoretických znalostí se zaměříme na získávání praktických zkušeností, jako je například znalost masáží, terapeutických procedur, ájurvédské vaření, praxe, recitace hlavních šlók (veršů stručně a výstižně vyjadřujících ájurvédské znalosti), manter v sanskrtu a jógové praxe. Šlóky z klasických ájurvédských textů budou vyučovány v systému gurukula, jako i některé praktické a klinické dovednosti. Systém gurukula v původním pojetí a překladu znamená pobýt či žít se svým učitelem a učit se od něj z každodenního soužití. V pojetí a možnostech našeho konceptu to přestavuje učení se přímou zkušeností. Vedle těchto dovedností budou členové Gurukuly vedeni ke studiu sama sebe a reflexi, a to prostřednictvím dovedností, jako je umění kritického myšlení, osobní a společenský kodex a další.

Koncept Ájurvédské Gurukuly představuje více než 200 hodin v učebně s vyučujícím a 600 hodin samostudia za rok. Probíhá v devíti třídenních blocích, od pátečního rána do brzkého nedělního odpoledne. Hloubka a rozsah znalostí, které členové potřebují získat, je možno předat pouze v tomto intenzivním formátu. Jedná se tedy o 27 dní pobytu pod přímým pedagogickým vedením s 24 výukovými hodinami za jeden třídenní blok. Rozvrh výuky je uvedený v části Gurukula rok.

První rok je zaměřen na hluboké teoretické, praktické a integrované studium základních ájurvédských principů a jejich fungování obecně i osobně pro studující. Celý rok se soustředí na vlastní osobnost budoucího ájurvédského terapeuta.

Druhý rok je zaměřený na získávání diagnostických a manuálních dovedností a zkušeností. Tedy poté, co poznáme sami sebe z ájurvédského úhlu pohledu, se začneme zaobírat ostatními.

Třetí a poslední rok se zaměřuje na komplexní terapeutické přístupy, jejichž vyvrcholením je hluboce očistný systém pančakarma. Ta proběhne ve formě klinického praktika v Indii, které je pro členy Gurukuly povinné. Toto praktikum představuje minimum 125 výukových hodin. Praktikum proběhne na pracovišti, které usiluje o akreditaci ájurvédské univerzity, a bude tak garantovat, že učební standard, který nabízíme, je srovnatelný či totožný se studiem na indické ájurvédské fakultě. Takto se můžeme nejvíce přiblížit podmínkám studia ájurvédy v Indii. Studenti vedle toho poznají současnou ájurvédskou praxi přímo v její kolébce, a získají tak další zkušenosti, bez nichž jejich terapeutické působení nemůže být úplné.

Výše popsaná struktura výuky je srovnatelná s kvalitní výukou v zahraničí. Vycházeli jsme z Rosenbergovy akademie v sousedním Německu či jak se ájurvéda představuje v rámci systému Jógy v denním životě ve Vídni v Rakousku. Pokud víme, výuka podobného rozsahu, hloubky a komplexnosti není v České republice v současnosti k dispozici.

Pro absolvující členy Gurukuly plánujeme připravit navazující postgraduální studium, které prohloubí jejich existující znalosti ve vybraných oborech po dobu existence Ájurvédské Gurukuly.

Výuka probíhá v českém jazyce. Pokud bude probíhat v angličtině, překlad do češtiny bude zajištěn.

Znalost angličtiny studenta je výhodou, nikoliv podmínkou členství v Gurukule.

Zájemci z řad veřejnosti, kteří z různých důvodů nebudou moci být řádnými členy Gurukuly, budou mít možnost zúčastnit se jednotlivých bloků, a získat tak přehled o daném tématu. Toto je možné až poté, co naplníme závazek vůči řádným členům. Více informací je uvedeno v části Pro veřejnost.

 

Comments are closed.