Účast na blocích

Gurukula je otevřená i zájemcům o ájurvédu z řad veřejnosti, kteří se mohou přihlásit na jednotlivé výukové bloky.

  • Rádi vás uvidíme, ale z kapacitních důvodů je možné navštívit maximálně 3 bloky v jednom výukovém roce na člověka.
  • Kliknutím na odkazy níže naleznete přihlášky. Přihlášku na každý blok, o který máte zájem, je třeba vyplnit samostatně! (To znamená, že chcete-li navštívit 3 bloky, vyplníte 3 krátké přihlášky.)
  • Před vyplněním přihlášky si prosím přečtěte obecné informace k návštěvě jednotlivých bloků a návštěvní řád.
  • Výuka se koná v prostorách Ájurvédské gurukuly, podrobnější popis najdete v sekci Místo výuky.

Pro přihlášení klikněte na vybraný blok:

1. ročník 
ÁJURVÉDSKÝ PORADCE – dvouleté studium se zaměřením na výživu a životní styl

B1    24. – 26. 8. 2018
Ájurvéda v kontextu védského vědění

B2    21. – 23. 9. 2018
Základy ájurvédy

B3    19. – 21. 10. 2018
Dóšy a jejich fungování

B4    16. – 18. 11. 2018
Praktický management dóš

B5    11. – 13. 1. 2019
Prakrti a vikrti

B6    22. – 24. 2. 2019
Přehled hlubší fyziologie

B7    29. – 31. 3. 2019
Trávení dle ájurvédy

B8   19. – 21. 4. 2019
Ájurvédský životní styl

B9    10. – 12. 5. 2019
Role mysli ve fungování těla

 

2. ročník
ÁJURVÉDSKÝ TERAPEUT – tříleté studium

Pokud zvažujete návštěvu výukových bloků 2. ročníku, zaměření terapeut, rádi bychom vás upozornili na pokročilost probíraných témat. Součástí každého bloku je dále sanskrt a různá praktika, kde přítomní získávají praktické dovednosti diagnostického či terapeutického rázu. Zvažte proto, zda vaše znalosti jsou dostatečné na to, abyste z návštěvy výukového bloku benefitovali. Vodítkem vám může být minimálně zvládnutá úroveň znalostí v rozsahu Učebnice dr. Lada, 1. díl. Rádi vás v kladném případě uvidíme.

B1 – Nidána, paríkša, samprápti – patologická fyziologie, vyšetřovací metody, marma I.
30. 8. – 2. 9. 2018 /čtvrtek až neděle/

B2 – Vyádhi – sama, niráma, ama – patologie, doša vidžnánam, marma II.
11. – 14. 10. 2018

B3 – Dhátu a šróto vidžnánam – patologie tkání a kanálových systémů, marma III.
22. – 25. 11. 2018

B4 – Prána/tédžas/ódžas vidžnánam, čikitsa – patologie esenciálních sil a terapeutické přístupy
Masáže I.
3. – 6. 1. 2019

B5 – Áhára, vihára čikitsa – další terapeutické metody, masáže II.
28. 2. – 3. 3. 2019

B6 – Šalya – Ájurvédská chirurgie, prof. Solanki, masáže III.
25. 4. – 28. 4. 2019

B7 – Dravjaguna pokročilá – farmakologie Atreya Smith, masáže IV.
16. – 18. 5. 2019 /pátek až neděle/

Comments are closed.