Návštěvní řád

Gurukula návštěvní řád pro veřejnost

  1. Ájurvédská gurukula, z.s. je místo, kde sdílíme posvátné védské učení s respektem, pokorou a úctou. Všichni návštěvníci jsou vyzváni k tomuto přístupu.
  2. Otevíráme možnost účasti na jednotlivých výukových blocích pro kvalifikované zájemce, kteří uvažují o možnosti státi se členem Gurukuly v budoucnu a chtějí si tak udělat osobní zkušenost či mají zájem o dané téma, které je předmětem výukového bloku.
  3. Naší prioritou je kvalitní výuka, z toho důvodu jsou návštěvníci vázáni zde uvedenými pravidly a doporučeními, která se tímto zavazují dodržovat.
  4. Na půdě Gurukuly je zakázáno požívat masové výrobky, alkohol, drogy, kouřit, pít kávu či jiné stimulanty. Během výuky žádáme o pozornost a účast, je zakázáno spát, ležet na zemi či jinak rušit.
  5. Návštěvníci z řad veřejnosti jsou povinni absolvovat výukový blok jako celek, aby nerušili kontinuitu výuky. Blok začíná v pátek v 9 hodin ráno a končí v neděli obědem. Specifické instrukce obdrží zaregistrovaný návštěvník po zaplacení poplatku nejpozději týden před začátkem bloku. Bankovní údaje na převod poplatku jsou uvedeny na webu v části kontakt.
  6. Veškeré informace a materiály získané během výukového bloku jsou určeny pro osobní potřeby návštěvníka a je zakázáno je šířit, množit, kopírovat či jinak dále používat. Dále je zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy /zvukové, obrazové či jiné/ z výuky a tyto používat. Během výuky je zakázáno mít při sobě mobilní telefon, tablety, počítače či jiné elektronické pomůcky.
  7. Pro účastníky z řad veřejnosti bude určen asistent, který je členem Gurukuly. Tato osoba je vaším průvodcem po dobu vaší návštěvy. Obracejte se prosím na tohoto průvodce s veškerými dotazy, nejasnostmi či čímkoliv, co budete potřebovat.
  8. Pokud se nebudete moci z vážných důvodů zúčastnit výukového bloku, na který jste se přihlásili a zaplatili registrační poplatek, bude vám po proběhlém bloku a zvážení vašich důvodů vrácen poplatek v plné výši.
  9. Doufáme, že tato pravidla pomohou k vytvoření atmosféry, která podporuje tvořivý přístup k osvojování si znalostí, získávání zkušeností a tím i moudrosti.

Comments are closed.