Pro veřejnost

 

Informace pro navštěvující veřejnost

 1. Zájemci z řad veřejnosti, ať již budoucích členů Gurukuly, či laiků, mají možnost zúčastnit se výuky v rámci Gurukuly.
 2. Pro kontinuitu je vhodné, aby se zájemci zúčastnili celého bloku výuky, tj. začínajícího v pátek v 9 hodin ráno a končícího v neděli ve 14 hodin. Vstupné za tento blok je 5 000,- Kč, pro důchodce a studenty 3 000,- Kč. V případě této účasti je třeba oznámit svůj zájem prostřednictvím webu školy minimálně 14 dnů před začátkem bloku.
 3. Účast není automatická, bude zváženo, zda nebude rušit výuku či je jinak možná. Po tomto zvážení obdrží zájemci informaci a instrukce ohledně účasti na bloku.
 4. Celkem je možno zúčastnit se maximálně tří vyukových bloků v rámci Gurukula roku. Je možno kombinovat bloky jednotlivých ročníků, pokud probíhají. Účast na více než třech blocích není možná.
 5. Dále je možné se zúčastnit vybraných programů a akcí, jak bude uvedeno na webu školy či oznámeno jiným způsobem. Vstupné za jednotlivé akce bude uvedeno pro každou akci.
 6. Návštěvníci Ájurvédské gurukuly, ač jsou vítáni s respektem, úctou a pokorou, jsou vázáni řádem Gurukuly. V rámci tohoto řádu se očekává, že:
  1. na půdě Gurukuly nebudou požívat žádné výrobky z masa, alkohol, drogy či kouřit,
  2. na půdě Gurukuly se budou chovat podle pokynů vyučujících a v rámci výuky nebudou používat elektronická zařízení, včetně mobilních telefonů, počítačů, tabletů, nahrávacích zařízení apod.,
  3. veškeré informace, které získají při návštěvě Gurukuly, použijí pro osobní potřebu, nebudou je v žádné formě používat jinak či šířit dále než pro svoji osobní potřebu,
  4. nebudou pořizovat audio ani video záznam z výuky.
 7. Veškeré komerční aktivity jsou v Ájurvédské gurukule zakázány, naším záměrem je vytvořit prostředí, které podporuje opravdové porozumění a atmosféru spolupráce a vzájemné podpory.

V tomto duchu uvítáme i návštěvníky výuky z řad veřejnosti.

Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní řád.

Comments are closed.