Záměr

 

Důvodem k založení spolku Ájurvédská Gurukula je vytvořit komplexní, inovativní a integrovaný systém výuky ájurvédy a příbuzných védských oborů. Tento systém snoubí tradiční a současné přístupy týkající se ájurvédy, jógy a sanskrtu. V tříletém intezivním výukovém formátu se zájemci ponoří nejenom do teoretických znalostí, ale budou také získávat zejména praktické zkušenosti a pracovat na osobním vývoji. Gurukula systém představuje kotvu védského učebního systému a my se ctí pokračujeme v této tradici získávání znalostí prostřednictvím přímé zkušenosti. Věříme, že tento formát je unikátní v několika aspektech a doufáme, že z něj vzejdou absolventi v tom nejlepším slova smyslu. Nabízíme ho pouze po dobu pěti let.

Účast v Gurukule je vhodná pouze pro vážné zájemce, vyžaduje vedle zájmu i energii, čas a finanční prostředky, aby se mohl tento záměr uskutečnit. Věříme, že dohromady se nám podaří vytvořit nejenom to, co je třeba, ale i něco navíc. Vzhledem k tomu, že tento projekt je možný pouze díky kolaboraci mnoha lidí, jeho zdar je výsledkem mnoha okolností, které je a zároveň není možno zcela ovlivnit. Sebekvalitnější systém výuky nemá hodnotu bez kvalitních zájemců o něj, a tak doufáme, že se najdou ryzí zájemci o autentickou ájurvédu. Z toho důvodu je nutné, aby Ájurvédská Gurukula zůstala neutrální, tj. bez asociace s jakoukoliv zájmovou či účelovou skupinou či jedincem.

Naším jediným a hlavním záměrem je vytvořit předpoklad pro získávání kvalitních znalostí a zkušeností ve smyslu tradiční ájurvédy a védských nauk. Zájemci, kteří z různých důvodů nemohou participovat na Gurukule jako celku, budou mít možnost zúčastnit se jednotlivých bloků a získat tak přehled o daném tématu. Toto je možné až poté, co naplníme závazek vůči řádným členům Gurukuly.

Co získám jako člen Gurukuly?
Po skončení prvního roku:
 1. Hlubokou a detailní znalost klíčových konceptů ájurvédy
 2. Orientaci v nejhlavnějších védských disciplinách, vč. astrologie, architektury, historie, filosofie, umění a hudby
 3. Pochopení, co tyto koncepty představují ve svém původním záměru /propojení se sanskrtem, gurukula/
 4. Osobní zkušenost, jak tyto koncepty používat v praxi, s plnou znalostí toho, jak fungují v mém osobním životě a životě nejbližších /gurukula, osobní rozvoj/
 5. Trvalé životní návyky ve všech hlavních oblastech života, tj. denní rutina, sezonní rutina, jógická a duchovní praxe /jóga, gurukula, osobní rozvoj/
Po skončení druhého roku:
 1. Úplnou orientaci a znalost systému a přístupu ájurvédy k fyzickým nerovnováhám, jak je zjišťovat a napravovat /ájurvéda/
 2. Hluboké pochopení těchto přístupů a jejich širší kontext /propojení se sanskrtem/
 3. Klinické dovednosti aplikovatelné na ostatních /ájurvéda, gurukula/
 4. Seznámení s jógou v jejím terapeutickém přístupu /jóga, osobní rozvoj/
 5. Schopnost rozšířit komplexní náhled a zkušenosti se sebou samým na kohokoliv mimo mě /ájurvéda, jóga, gurukula/
Po skončení třetího roku:
 1. Celistvá znalost a zkušenost s aplikací ájurvédského harmonizačního systému /ájurvéda, gurukula/
 2. Klinické umění provádět pančakarmu a zkušenost s praxí ájurvédy v její kolébce, Indii /klinický pobyt v Indii, ájurvéda, gurukula, sanskrt, jóga/
 3. Ájurvédský pohled na jógu /jóga/
 4. Bohaté klinické zkušenosti /gurukula, osobní rozvoj/
 5. Rozvoj sebe jako terapeuta /ájurvéda, gurukula, jóga, osobní rozvoj/

 

 

Comments are closed.