Ájurvédská gurukula připravena k novému startu

Milí zájemci a příznivci ájurvédy a Gurukuly obzvláště:

Je čas horkého léta, okurkové sezóny. Praha je krásně prázdná, čas zve k vodě, nicméně pro nás je toto období aktivní práce. Potřebujeme připravit nadcházející rok, který bude bohatší o nový ročník. A tak mi dovolte několik řádků k tomu, kde jsme a kam směřujeme.

Život v Gurukule je stále se proměňující skutečnost. Náš záměr otevřít další ročník se nenaplnil zejména proto, že většina zájemců o výuku přišla s jiným než terapeutickým fokusem. A tak jsme jim vyhověli a připravili nový program, dvouletou výuku se zaměřením na životní styl a výživu. Pokud vše dobře půjde, vyrazíme na palubě s 25ti novými členy na zajímavou cestu, kde prozkoumáme nejenom již známé oblasti tématu výživa a životní styl po ájurvédsku, ale díky soustředěnému fokusu budeme mít možnost ponořit se do zatím neznámých hloubek a objevit nové důležité poznatky. Přestože toto téma patří k něčemu, čím jsem se intenzivně zaobírala v minulosti a mohu tuto skutečnost doložit i dvěma knížkami na dané téma, těším se i já na nové objevy. Ájurvéda, ač jednoduchá v principu, tak složitá a nekonečně rozmanitá ve svém projevu, mě vždy překvapí. A tak ani zde to zdaleka nebude rutinní práce, vždyť poznat se s novým kolektivem více než dvou desítek dospělých lidí rozmanitého věku a zázemí, je samo o sobě velmi zajímavé.

Naše mise poskytnout kvalitní komplexní vzdělání ve formě výuky tak nadále pokračuje. Jsme o rok blíže naplnění tohoto záměru. A jak se ukazuje, je to cíl možná vznešený, ale velmi těžký. Jak pro nás, na straně vyučujících, tak pro ty, co vědomosti dostávají. Mohla bych náš přístup krátce charakterizovat hodně dáváme, hodně vyžadujeme či dáváme nejlepší a očekáváme totéž zpět, nicméně nic z toho nevystihuje, co se přesně děje. Každá védská disciplína, protože je cestou za úplným celistvým vědomím, pracuje ve své podstatně na nás jako lidech. Čím víc se člověk zaobírá moudrostí /nikoliv pouze jako zajímavým teoretickým konceptem/, tím lépe v kontrastu vidí svoje omezení. A když se nám ještě podaří vytvořit sattvické zázemí, má naše radžas a tamas těžký čas a my s nimi. Toto není jakýsi jeden koncept, který nastavíme a dodržujeme, tato skutečnost sestává z mnoha jednotlivých rozhodnutí, kroků, úvah a přístupů, které se navenek promítají v jednotlivých činech. A tak jsme neustále přezkušováni /vně i uvnitř/, přeorganizovávaní zvolenou cestou a občas je to velmi náročné pro tělo a mysl vše ustát.

Já sama jsem zjistila, že samotné vyučování je možná tou nejjednodušší součástí celého procesu. To nejtěžší je reagovat na to, co se v živém společenství děje, rozhodovat správně a mít sílu být flexibilní a zároveň nedělat zásadní kompromisy, které by narušily integritu celého projektu. Mám to štěstí, že se mohu radit s dvěma moudrými a zkušenými ženami, jež jsou ve vedení Gurukuly. Dále se nám poštěstilo najít úžasné zázemí. Naše prostory V Olšinách jsou tiché, energeticky čisté a je to v hodně použité Praze vlastně takový malý zázrak. A tak se učím nejvíce od lidí, s kterými pracuji o tom, jak se chováme tváří tvář těžkostem, jak se vyrovnáváme s vlastními nedostatky a jak někdy zákonitě osamělé to je stát v čele. Nicméně jak tyto řádky píši, přestože vrcholí horké léto a ájurvédsky přirozené je být někde u vody, a já díky svému závazku vůči Gurukule sedím u počítače, stále v sobě přes zažité těžkosti věřím ve smysl a důležitost naplnění našeho záměru. Jen doufám, že přibyde více těch, kteří pochopí a budeme moci tahat za jeden provaz a společná synergie nám ušetří potřebné síly.

Právě síly, nikoliv nadšení, odhodlání či dobrá vůle, se ukázaly jako ten nejkritičtější faktor uplynulého roku. Já sama jsem opakovaně zažívala stresové bolesti hlavy, kdy moje tělo jednoduše protestovalo, že toho je moc. Dokladem téže skutečnosti je i fakt, že se řady studentů druhého ročníku zredukovaly na polovinu. Svědčí to o náročnosti toho, co nabízíme, zejména na čas, vnitřní závazek a disciplínu samostudia.

Čeká nás mimořádně zajímavý rok. Do Gurukuly přijede několik vynikajících a ojedinělých učitelů ze zahraničí. Jedním z nich je bezesporu Atreya Smith. Atreya učí ájurvédu víc než čtvrt století a za ta léta zkušeností si vytvořil svůj osobitý pohled, který je velmi zajímavý. I jeho učební přístupy jsou pro nás nové, a tak se těšíme na tuto zkušenost. Atreya se zase těší na krásý Prahy, které jsme mu v rámci návštěvy slíbili ukázat.

Dalším mimořádným hostem bude prof. Solanki. Přijede nás seznámit s konceptem ájurvédské chirurgie, který – oproti populárním představám – je velmi aplikovatelný mimo zdravotnická zařízení. Profesor Solanki je více než kvalifikovaný na tuto roli – se vedoucím lékařem oddělení ájurvédské chirurgie v nejstarší ájurvédské nemocnici v Mumbaji, Indie. Zároveň se tam stará o postgraduální studium lékařů této specializace a vede klinické výzkumy. Je to první odborník svého druhu a tak naše obzory může jen a jen obohatit.

Naši stávající členové již okusili organizovaného ducha dalšího vyučujícího a to Pavana Kanwara. Pavan má blízký vztah k místním krajům. Jeho žena je Češka, několik let zde s rodinou žil za Prahou, i když v současnosti žije ve své rodné Indii. Pravidelně se sem vrací a my bychom chtěli využít jeho pobytu zde a nabídnout kurz védské astrologie, téma fascinující a hodně důležité.

A nakonec to nejlepší: krátká, ale vzácná návštěva dr. Roberta Svobody. Nemusíme ho představovat, znají ho všichni příznivci ájurvédy prostřednictvím jeho skvělých knih, z nichž mnohé byly přeloženy do češtiny. I témata, která jsme vybrali, jsou myslím mimořádně zajímavá. A tak sledujte prosím oznámení o těchto návštěvách a možnostech, jak se jich zúčastnit a čerpat tak z nekonečné studnice moudrosti dokonalé nauky o životě, ájurvédy.

Přeji nám všem přínosný rok a hlavně dostatek sil vše dobře zvládnout.
Na společnou cestu a potkání se někde během ní se těší z pilotní kabiny Gurukuly

Martina Zisková

Bookmark the permalink.

Comments are closed.