Dvouletá výuka ájurvédy se zaměřením na výživu a životní styl – poradce

Milí zájemci o ájurvédu a Gurukulu:

To, že ájurvéda je mimořádně přizpůsobivá disciplína, naplňujeme v aktuálním čase. Oproti původnímu plánu musíme přistoupit k zásadní změně. Vzhledem ke kvantitě a kvalitě přihlášek nejsme schopni zajistit otevření dalšího ročníku ve stávajícím formátu. Většina žadatelů z letošního roku a část z roku minulého jsou lidé, kteří se zajímají o ájurvédu na osobní úrovni. Rozhodli jsme se velmi flexibilně zohlednit tuto skutečnost a připravili nový, kvalitní, zajímavý program se zaměřením na výživu a sebepéči na poradenské úrovni. Detaily tohoto programu naleznete níže, včetně odkazu na přihlášku.

Pokud máte zájem, poslední možnost přihlásit se je 30. 4. 2018 s dodatečným osobním pohovorem v sobotu 26. 5. 2018.

Pokud vás tato možnost zaujme, můžete poslat přihlášku ihned. Když ji dostaneme do 12. 4., můžete se zúčastnit ústního pohovoru 21. 4. 2018.

Těšíme se na společné sdílení nekonečné moudrosti Matky Ájurvédy.

Za tým AG dr. Martina Zisková

***

Tento koncept jsme se rozhodli nabídnout po stávající zkušenosti, jež ukázala, že terapeutické zaměření je příliš náročné a zájem je především o ájurvédu jako systém sebepéče.  Naším cílem je poskytnout komplexní a kvalitní výuku, jež dává nejenom solidní teoretické informace, ale i praktické zkušenosti budoucím členům Gurukuly. Tento program nabízíme jako odpověď na stávající potřebu, a to pouze jednou. Začátek je v srpnu 2018 a ukončení v létě 2020.

Výuka bude probíhat v devíti třídenních blocích, v prvním roce 2018/19 v následujícím harmonogramu:

R1/B1    24. – 26. 8. 2018
Ájurvéda v kontextu védského vědění

R1/B2    21. – 23. 9. 2018
Základy ájurvédy

R1/B3    19. – 21. 10. 2018
Dóšy a jejich fungování

R1/B4    16. – 18. 11. 2018
Praktický management dóš

R1/B5    11. – 13. 1. 2019
Prakrti a vikrti

R1/B6    22. – 24. 2. 2019
Přehled hlubší fyziologie

R1/B7    29. – 31. 3. 2019
Trávení dle ájurvédy

R1/B8   19. – 21. 4. 2019
Ájurvédský životní styl

R1/89    10. – 12. 5. 2019
Role mysli ve fungování těla

Témata pro rok 2019/2020

R2/B1                   Ájurvédská výživa
R2/B2                   Farmakologie potravin
R2/B3                   Ájurvédské vaření
R2/B4                   Koření
R2/B5                   Základní byliny
R2/B6                   Očista dle ájurvédy
R2/B7                   Použití koření a bylin jako léků
R2/B8                   Časté problémy a jejich řešení
R2/B9                   Ájurvédská psychologie

Každý třídenní blok začíná v pátek v 9 hodin ráno a pokračuje do neděle 14 hodin. Pátek předpokládáme výuku cca do 17 hodin, v sobotu od 7 hod. ráno do 17 hod. večer a v neděli od 7 či 8 hod. ráno do 14 hodin.

V rámci bloku se učíme vařit, starat se o sebe, uplatňovat ájurvédské principy v praxi, praktikovat jógu a další dovednosti, jež se systémem ájurvédské sebepéče souvisí. Členům budou zadány vhodné projekty k vypracování, které jim pomůžou prohloubit nově získané znalosti a dovednosti.  Výuka neobsahuje sanskrt a pravidelné testování. Stát se součástí tohoto programu mají možnost všichni zájemci o ájurvédu v rámci péče o sebe a blízké, přednostní právo mají současní členové či stávající uchazeči o členství v Gurukule.

Členský příspěvek za rok členství/výuky v Gurukule činí 45 000,- Kč. K dispozici je splátkový kalendář.

Do tohoto programu je možno přihlásit se základě vyplnění přihlášky a po ústním pohovoru. Dodatečná uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2018. Termín ústního pohovoru – původní 21. 4., dodatečný termín je 26. 5. 2018.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.