Hlášení z pilotní kabiny – Ájurvédská gurukula na konci roku 2017

Tak jsme vystoupali do vzduchu, jsme v dobré letové hladině a let ubíhá. Těžko věřit, že budeme téměř v polovině prvního roku výuky. Členové Gurukuly mají za sebou náročný čas, kdy počáteční nadšení bylo vystřídáno uvědoměním, že bez ohledu na jejich časové a jiné možnosti, si musí dosti náročným samostudiem prohlubovat získané vědomosti, jinak nebudou schopni držet krok s tempem výuky.

Vedle přínosné a příjemné jógy tu je náročný a zcela nový sanskrt, který teprve teď, po značné počáteční frustraci, začíná pomalu dávat alespoň trochu smysl. Smysl, jak známo, nám dává důvod, proč vynakládat úsilí, a tak alespoň jednu periodu turbulence máme v tomto směru za sebou. Podělili jsme se i o úvodní informace ze zajímavých příbuzných oborů, jako jsou védská mytologie, posvátná architektura vastu, védská astrologie džótiš a dokonce na vlastní kůži zažili krásu a komplexnost indického tance. Učíme se vařit, i zde jsou velké rezervy, nicméně každý blok máme příležitost vyzkoušet si, co to znamená stravovat se ájurvédsky, i když ve velkokapacitním stylu – tedy pro více než třicet strávníků.

To nejdůležitější, čemu věnujeme nejvíce času, je pronikání do tajů védy života zvané ájurvéda. Zatím jsme se seznámili s nejdůležitějšími principy, které ač jednoduché, jsou velmi komplexní. Pro příklad můžu uvést definici pitty, která v sanskru zní: „Tapah samtape“. Mohli bychom přeložit jako záře v ohni nebo oheň v ohni nebo ještě několika podobnými způsoby, nicméně pochopit, opravdu si uvědomit na úrovni vědomí buněčného jádra, co to znamená, je velmi niterná a hluboká záležitost. Sdílíme jak intelektuální systém, který je dokonalý ve svém pojetí a propracovanosti, a zároveň se otvíráme i určitému specifickému druhu vnímání, jako se tomu například děje v rámci pulsové diagnostiky. Vedle toho se učíme soužít a naplňovat krédo Gurukuly – tradice naplňované praktickým způsobem, z které vychází určitý druh zvnitřněné a osobně pochopené zkušenosti, která dává předpoklad moudrosti.

Takže máme za sebou náročný čas, před sebou neméně lehký. Není to čas výdechu, odpočinku. Všichni usilovně pracujeme. Máme k tomu důvod a děláme to z přesvědčení, že na konci, až doletíme, společný čas strávený na palubě Gurukuly naplní náš záměr, a to předat vědění ájurvédy takovým způsobem, že je členové Gurukuly budou moci nejenom sdílet, ale zároveň je sami budou žít. K tomu v Gurukule praktikujeme mezi všemi členy princip sádhany, tedy služby, která umožňuje jednak praktické fungování během výuky, zároveň však přináší další, hlubší rozměr a příležitost k seberozvoji. Službu tomu, co nás přesahuje.

Žádný kapitán nemůže fungovat bez pomoci šikovné posádky. Mám to štěstí, že s námi na palubě jsou nejenom zkušení odborníci ve svém oboru, kteří se dělí o své zkušenosti a vědění, ale i moudří rádci, štědří podporovatelé, pomocníci, asistenti a mnozí další, kteří přiloží ruku k dílu. Pro smysluplný let jsou důležití cestující – členové Gurukuly. Jak se ukazuje, je to skupina mimořádně pracovitých, vnímavých a šikovných lidí, kteří dávají Gurukule, co potřebuje, ba i víc.

Od prosince máme i vlastní domov, skvělé zázemí v prostorách Jóga Ateliéru, který vytvořila Katarína Mikulandová, v Praze Strašnicích. Tento prostor máme v pronájmu a slouží Gurukule a dalším příbuzným aktivitám. Po dílčích úpravách tam máme vše, co potřebujeme pro výuku, včetně toho nejdůležitějšího: klidnou, soustředěnou a čistou energii.

I díky tomu jsme v situaci, že můžeme nabídnout možnost účasti v Gurukule budoucím zájemcům, a to ještě jednou, v příštím roce. Náš původní záměr otevřít ještě další dva první ročníky se pro náročnost mění a omezuje se již pouze na jednu šanci. Věříme, že je důležitější zachovat kvalitu a původní záměr naplnit s menším množstvím zájemců než kompromitovat celý projekt tím, že nebudeme mít dost sil naplnit ho adekvátně.  Pokud máte zájem státi se členem Gurukuly v roce 2018, potřebné informace najdete v části Přijímačky.

Říká se, že obrázek má hodnotu tisíce slov, tak přikládáme pro dokreslení několik fotografií. Pokud vás zajímá, jak vypadá náš nový domov, podívejte se prosím na fotografie prostoru přímo do části Místo výuky.

Doufáme, že následující část letu bude neméně zajímavá jako ta úvodní a že pokud se dostaneme na trase do turbulence či bouřky, že z ní vyjdeme s klidem, pochopením a náležitým zúročením této zkušenosti. Těšíme se na společné chvíle a hlavně na prohlubující se naplnění našeho záměru a vzájemné hluboké pochopení nekonečných darů, které ájurvéda nabízí. Koneckonců, jak říká jeden verš: „ájurvédomrtam“ neboli ájurvéda je nesmrtelná.

S přáním obohacující společné zkušenosti z pilotní kabiny AG,
Martina Zisková

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.